Een paard is een steppedier; een loper en een vluchtdier. Het is voor een paard zowel emotioneel als fysiek van groot belang dat hij kan bewegen en een zo groot mogelijke ruimtebeleving heeft. Ons weiland van ruim 1,5 hectare is ingericht volgens de uitgangspunten van Paddock Paradise die voor een paard zo natuurlijk mogelijk zijn en bijdragen aan het welzijn van onze paarden en pony’s. Wij zijn een kleinschalige stal, waar paarden de hele dag in de wei lopen, gedurende het hele seizoen, met toegang tot een mooie inloopstal.

Hapje-stapje
Het weiland is verdeeld in compartimenten en eromheen loopt een pad. Paarden krijgen zo meer beweging om dat door de uitnodigende werking van het pad en het strategisch plaatsen van voedsel, water en andere prikkelende elementen het paard wordt gemotiveerd tot voortdurende beweging, zoals de natuur het bedoeld heeft. Door te bewegen blijft de motor van de spijsvertering in gang. Veel bewegen, liefst in grazende vorm, bevordert de spijsvertering. Het principe ‘hapje-stapje, hapje-stapje’ is een belangrijke gezondheidsfactor voor veel paarden.

Bij de inloopstal is een gedeelte van het traject verhard. Daardoor vindt er een natuurlijk hoefonderhoud van onbeslagen hoeven plaats waardoor bekappen minder vaak nodig is. Door de verschillende compartimenten worden de paarden beschermd tegen te rijke weides met gevaar voor o.m. overgewicht, hoefbevangenheid en verergering van zomereczeem. Daarnaast zijn paarden, die om gezondheidsredenen minder of geen weidegang mogen krijgen of juist behoefte hebben aan méér weidegang (oude paarden), toch in de gelegenheid bij hun vrienden in de buurt te blijven.

Het paard is niet gemaakt om lang stil te staan. Daardoor kunnen gezondheidsproblemen zoals stalbenen ontstaan. Het spijsverteringsstelsel van het paard is ingesteld op het gedurende zeer lange tijd, ongeveer 16-18 uur, opnemen van zeer kleine hoeveelheden voedsel. Door het bijna voortdurend bezig zijn met het binnenbrengen van te verteren voedsel en het ontbreken van een herkauwersysteem, zoals bij de koe, is het paard ook praktisch de gehele graastijd bezig met verteren. Dit voortdurend aan de gang houden van het spijsverteringsapparaat is bijzonder belangrijk voor zijn gezondheid!

Kruidenstrook
Paarden kunnen zichzelf heel goed gezond houden. De kruidenstrook waar de paarden 1 uur per dag toegang tot hebben, vormt als het ware een apotheek voor het paard.