Natuurlijk en duurzaam weidebeheer richt zich op toename van de biodiversiteit middels het ondersteunen van de biologische activiteit / humus opbouw in de bodem.

Een bodem met voldoende humus levert ruim voldoende maar vooral ook gezond voedsel.
Biodiversiteit zorgt ervoor dat dieren kunnen kiezen en indien nodig aan aan zelfmedicatie kunnen doen.

Een paard of ander dier is tenslotte geen productie dier en meer gebaat bij kwaliteit dan hoogste opbrengst.